Postup při přijímání žádostí o přijetí

Co předchází sepsání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb:

 1. Klient, či jeho opatrovník využije možnost jemu dostupných informací pro řešení své situace (doporučení, internet, sociální pracovník, sociální referát příslušného úřadu, osobní kontakt, …).
 2. Následuje vyhodnocení získaných informací a stanovení postupu (klient či jeho opatrovník si vybírá z nabídky poskytovatelů sociálních služeb, na místě se seznamuje se zařízením, jeho škálou poskytovaných služeb, jeho vybavením a nabízenými formami péče, …).
 3. Při výběru nejvhodnějšího zařízení si převezme metodický postup při zajišťování podání vlastní přihlášky do zařízení, domov metodicky pomáhá při zajišťování potřebných dokumentů a vyplňování žádosti o přijetí.
 4. Spolu se Žádostí o přijetí je předložena Zdravotní zpráva od ošetřujícího lékaře (obvodní lékař či pediatr, neurolog, psychiatr) a zařízení dále předává informační materiály – doporučované vybavení pro pobyt v zařízení, pro opatrovníky je předložen Souhlas s poskytnutím nutné a neodkladné zdravotní péče.
 5. S touto dokumentací je předložen poslední výměr přiznaného invalidního důchodu, fotokopie rodného listu, očkovací průkaz, průkaz Zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.
 6. Poskytovatel sociální služby provádí úvodní diagnostické vyšetření a posouzení vhodnosti žadatele pro daný typ zařízení.
 7. V případě kladného výsledku vyšetření a volné kapacity v konkrétním zařízení je sepsána smlouva o poskytnutí sociálních služeb, která obsahuje mimo jiné kalkulaci nákladů na stravování, ubytování a další poskytované služby či fakultativní služby a určené požadované formy pobytu.
 8. Na základě uzavřené smlouvy je stanoven termín nástupu a potvrzena požadovaná forma poskytování sociálních služeb.
 9. Ve spolupráci s klientem či jeho případným opatrovníkem provedou interní odborníci poskytovatele (pedagog, speciální pedagog, pracovník v soc. službách, spolupracující odborní lékaři) vypracování osobnostního profilu – individuálního plánu, pro upřesnění požadovaných či potřebných sociálních služeb.
 10. Zkušební doba – součástí smlouvy je stanovení zkušební doby pro pobyt v zařízení, zpravidla v délce 3 měsíců, po jejím uplynutí se oboustranně posuzuje možnost uzavření smlouvy bez časového ohraničení.
Naši klienti společně

Aktuality

Prosinec 2018

 • 5.12. plavecké závody – Strakonice
 • 5.12. vánoční trhy – Beroun
 • 13.12. naše vánoční posezení s programem
 • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
 • 24.12. Štědrý den u nás
 • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »