Trocha historie

Městečko Lochovice patří k nejstarším sídlištím na Podbrdsku ve středních Čechách. Leží na železniční trati Zdice - Protivín a vychází odtud místní železniční trať Lochovice – Zadní Třebáň. V městečku protéká říčka Litavka, která se následně v Berouně vlévá do Berounky. V obci bývaly, dnes již skoro zapomenuté, lázně s léčivou vodou, jejichž pramen se dosud nachází vedle kapličky v areálu stávajícího domova a týdenního stacionáře.

Obec Lochovice

Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu. Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázních se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance – zmrzačené děti. Patron ústavu – prof. MUDr.  Rudolf Jedlička – znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím.

Starý pavilon

V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádání a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu denních, týdenních, stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené.

Nový pavilon

Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice.

Aktuality

Prosinec 2018

  • 5.12. plavecké závody – Strakonice
  • 5.12. vánoční trhy – Beroun
  • 13.12. naše vánoční posezení s programem
  • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
  • 24.12. Štědrý den u nás
  • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »