Personální zajištění

V organizaci je systemizováno 38 pracovních míst v rámci poskytovaného systému sociálních služeb o celkový počet 56 umístněných klientů v rámci týdenní, stálé celoroční či víkendové péče, včetně zajišťování podmínek pro samostatné startovací bydlení vybraných klientů a provoz dílen klientů.

Cvičení

Domov řídí ředitel, který je jeho statutárním orgánem a který je jmenován Zastupitelstvem Hlavního města Prahy.

Činnost domova je rozdělena do práce dvou úseků, které jsou řízeny vedoucími těchto úseků a zároveň zástupci ředitele. Statutárním zástupcem ředitele je vedoucí sociálního úseku.

Plavání

Úsek sociální se skládá z oddělení:

 • výchovného
 • sociálního
 • zdravotně rehabilitačního
 • provozních pracovišť – chráněná dílna /truhlářská, keramická, rukodělná, zoofarma/
 • pracoviště /prádelna, žehlírna, úklid, strava/

Počet zaměstnanců sociálního úseku:

 • vedoucí úseku – 1
 • pracovník v sociálních službách – 25 osob
 • všeobecná sestra – 5 osob
 • ústavní lékařka – 1 

Úsek provozně ekonomický se skládá z oddělení:

 • ekonomického
 • provozního

Počet zaměstnanců úseku je:

 • vedoucí úseku 1 osoba
 • ekonomka, hospodářka 2 osoby
 • topič, údržbář, řidič 2 osoby

Mezi externí spolupracovníky domova, mimo evidenční stav přímého počtu zaměstnanců, patří odborní lékaři z oblastí:

 • psycholog
 • psychiatrie
 • všeobecného lékařství
 • rehabilitačního lékařství
Tůra

Aktuality

Prosinec 2018

 • 5.12. plavecké závody – Strakonice
 • 5.12. vánoční trhy – Beroun
 • 13.12. naše vánoční posezení s programem
 • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
 • 24.12. Štědrý den u nás
 • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »