Personální zajištění

V organizaci je systemizováno 38 pracovních míst v rámci poskytovaného systému sociálních služeb o celkový počet 56 umístněných klientů v rámci týdenní, stálé celoroční či víkendové péče, včetně zajišťování podmínek pro samostatné startovací bydlení vybraných klientů a provoz dílen klientů.

Cvičení

Domov řídí ředitel, který je jeho statutárním orgánem a který je jmenován Zastupitelstvem Hlavního města Prahy.

Činnost domova je rozdělena do práce dvou úseků, které jsou řízeny vedoucími těchto úseků a zároveň zástupci ředitele. Statutárním zástupcem ředitele je vedoucí sociálního úseku.

Plavání

Úsek sociální se skládá z oddělení:

 • výchovného
 • sociálního
 • zdravotně rehabilitačního
 • provozních pracovišť – chráněná dílna /truhlářská, keramická, rukodělná, zoofarma/
 • pracoviště /prádelna, žehlírna, úklid, strava/

Počet zaměstnanců sociálního úseku:

 • vedoucí úseku – 1
 • pracovník v sociálních službách – 25 osob
 • všeobecná sestra – 5 osob
 • ústavní lékařka – 1 

Úsek provozně ekonomický se skládá z oddělení:

 • ekonomického
 • provozního

Počet zaměstnanců úseku je:

 • vedoucí úseku 1 osoba
 • ekonomka, hospodářka 2 osoby
 • topič, údržbář, řidič 2 osoby

Mezi externí spolupracovníky domova, mimo evidenční stav přímého počtu zaměstnanců, patří odborní lékaři z oblastí:

 • psycholog
 • psychiatrie
 • všeobecného lékařství
 • rehabilitačního lékařství
Tůra

Aktuality

Září 2017

 • 13.9. výlet na památník K.Čapka
 • 18.-23.9. podzimní rehabilitační pobyt na Šumavě
 • 20.9. výlet do ZOO v Plzni
 • 20.9. zábavné odpoledne u nás
 • 21.9. výlet do Máslovic
 • 27.9. cyklistické závody u nás – Kostitřes 2017
 • do konce měsíce
  • multikino Plzeň
  • sportovní soutěže
všechny novinky »