Základní činnosti poskytované služby

Výčet základních činností poskytované sociální služby je dán zákonem č.108/2006 Sb., který stanovuje základní okruh sociálních činností, které se v zařízeních pro zdravotně postižené realizují.

Společně u svačiny Opékání buřtů

Druh a forma služeb

Základní rozsah služeb

Domov Lochovice v souladu se zákonem č.108 / 2006 Sb., poskytuje služby sociální péče v rozsahu pobytových služeb s převážně stálým celoročním a týdenním provozem. V rámci těchto služeb podle požadavku zajišťujeme či spoluzajišťujeme s uživatelem:

 • poskytnutí ubytování v jedno až trojlůžkových pokojích
 • poskytnutí celodenního stravování v rozsahu předem domluvené hodnoty stravovacích nákladů
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při každodenním zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím v regionu
 • velký rozsah možností a nabídek v rámci výchovných, vzdělávacích, aktivizačních či rehabilitačních činností, případné sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Vzhledem k právnímu postavení většiny stávajících uživatelů, je pro nás důležité, aby tyto služby jsme zajišťovali ve spolupráci a v kontaktu se stávajícími zákonnými zástupci uživatelů služeb.

Další služby

Fakultativní služby, individuálně vybrané uživatelem - klientem.

Domov Lochovice dále nabízí pro uživatele služeb možnost individuálního ekonomického servisu, který obsahuje pomoc či dopomoc při zvládání ekonomických náležitostí v souvislosti s poukazování finančních prostředků v rámci sociálních dávek (invalidní důchod, příspěvek na péči, atd.) s úhradou nákladů za čerpané služby, nakupování oblečení, obutí a dalších potřeb podle osobní představy uživatele.

V rámci systému fakultativních služeb dále nabízí velký rozsah možných poskytnutých služeb a to od poskytnutí rehabilitačních terapií ve vlastním zařízení, dále pomoc při doprovodu klientů na cestách do zařízení a zpět k rodičům, či na zdravotní ošetření, kadeřnické služby, pedikůra, herna výpočetní techniky, zapůjčování sportovního nebo rehabilitačního vybavení, zapůjčování televizí, PC a další techniky, hipoterapie, rehabilitační terapie podle doporučení odborných lékařů, doprovod klientů na sportovní či kulturní akce, pomoc při zprostředkování pracovních činností mimo areál u externích firem až po zajištění cestování a individuální či skupinové dopravy podle zájmu uživatelů.

Rozsah fakultativních služeb je přiložen k vypracovávané Smlouvě o poskytnutí sociálních služeb, uzavírané s každým zájemcem – uživatelem.

Zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím veřejného zdravotnického systému: praktický lékař, obvodní lékař, dětský lékař, psychiatr, neurolog, rehabilitační lékař, psycholog a případní další specialisté. Pro problematiku preventivní zdravotní péče je zajištěn smluvní vztah na úrovni závodního ústavního lékaře.

Vrh koulí Lázeň

Aktuality

Prosinec 2018

 • 5.12. plavecké závody – Strakonice
 • 5.12. vánoční trhy – Beroun
 • 13.12. naše vánoční posezení s programem
 • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
 • 24.12. Štědrý den u nás
 • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »