Cílová skupina

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním postižením – převažující část
 • osoby s kombinovaným postižením – mentální a smyslové
 • osoby s kombinovaným postižením - mentální a tělesné
 • Služba je přednostně určena pro občany hlavního města Prahy, pouze v případě nenaplněné kapacity také ostatním občanům.

Věková struktura uživatelů:

 • starší děti ( 11 – 15 let )
 • dorost ( 16 – 18 let )
 • mladí dospělí ( 19 – 26 let )
 • dospělí ( 27 – 64 let )
Náš klient Náš klient

Komu je služba určena – cílová skupina

Domov Lochovice nabízí a zajišťuje rozsah sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, u kterých je charakter dlouhodobých projevů zdravotního postižení výrazně v rozsahu mentálního postižení. Po dohodě mohou nabízený systém služeb dále využívat i osoby u kterých vedle jejich mentálního postižení rozumových schopností se objevují i trvalé zdravotní problémy v rámci smyslového postižení (sluchového, zrakového) a v rámci tělesného postižení.

Každý uživatel služeb – klient by měl :

 • projevovat zájem a snahu o rozvoj své osobnosti
 • mít schopnost kolektivního soužití
 • splňovat kritérium spádové oblasti

Věková struktura poskytovaných sociálních služeb je v rozsahu od starších dětí od 11 let do dospělých osob do věku 64 let. Uváděná spodní i horní hranice je pouze rámcová, která může být po vzájemné shodě dále upravena. U stávajících uživatelů sociálních služeb je průměrný věk okolo 42 let, kdy jsou zde ale uživatelé jak ve školním věku, tak i ve věku seniorském.

Na základě rozhodnutí zřizovatele se v rámci přijímacího řízení upřednostňují žadatelé s bydlištěm na území hlavního města Prahy.

Jedná se o skupinu uživatelů, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace v důsledku svého zdravotního postižení, které je charakterizováno lehčím, středně těžkým či popřípadě těžkým stupněm mentální retardace a to v možnosti kombinace s případným dalším postižením v oblasti smyslové či motorické.

Společný oběd

Celkové vybavení organizace je zaměřeno na osoby bez výraznějšího stupně motorického postižení, které jsou schopné samostatné chůze či chůze s dopomocí.

Komu není určena - §36 vyhlášky č. 505 /2006 Sb.

Tyto služby nejsou určeny:

 • osobám s psychiatrickou diagnózou vyžadující stálou odbornou péči
 • osobám, které jsou závislé na trvalé péči zdravotnického personálu nebo trvalé lékařské péči
 • osobám s akutní infekční nemocí
 • Dále nemohou být přijati klienti - žadatelé, kteří jsou s vytvořenou drogovou závislostí či s agresivními vzorci chování
 • osobám, které jsou nepřizpůsobivé k poskytované organizaci sociálních služeb

Celý areál poskytovatele sociálních služeb, včetně vnitřních prostor, je zařazen jako nekuřácké prostředí a to jak pro uživatele služeb, tak i odborné zaměstnance poskytovatele.

Zájemcům (žadatelům o službu) kteří nesplňují kritéria pro přijetí, jsou poskytnuty informace o kontaktu na jiné možné poskytovatele sociálních služeb.

Setkání s fotbalisty

S ohledem na bezpečnost a stupeň zdravotního postižení jednotlivých klientů je kladen důraz na celkové nekuřácké prostředí v rámci celkového systému poskytovaných služeb a to v kategorii jak poskytovatelů, tak i uživatelů těchto služeb.

Náši klienti

Aktuality

Prosinec 2018

 • 5.12. plavecké závody – Strakonice
 • 5.12. vánoční trhy – Beroun
 • 13.12. naše vánoční posezení s programem
 • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
 • 24.12. Štědrý den u nás
 • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »