Další poskytované služby

Organizace zajišťuje pro své klienty řadu dalších aktivit a činností, které doplňují poskytovaný soubor vymezených sociálních služeb. Jedná se např. o provoz chráněné truhlářské dílny, kde vybraní klienti podle svého zájmu a zdravotních předpokladů vykonávají truhlářské činnosti ve prospěch svůj i domova /výroba upomínkových předmětů, dárků, rámování obrázků, vnitřní interiérové práce, výroba či oprava dřevěného vybavení a nábytku, atd./ dále provoz v rámci keramické dílny či dílny pro ruční výrobu dárkůpředmětů. Další provozní pracoviště pro potřeby klientů jsou vytvořeny v rámci provozních pracovišť domova, kde se klienti podle svého zájmu a možností zapojují do samostatné práce pod dohledem v prádelně, žehlírně, při úklidu, při přípravě stravy a mytí nádobí, dále pomocné stavební a údržbářské práce a práce v rámci péče o zvířata na zoofarmě. Někteří klienti pracují na jednodušších výrobních operacích pracovních činností okolních firem.

Truhlářská dílna Keramická dílna

Pro nejvyspělejší klienty, kteří mají odpovídající zdravotní a psychický stav, vytváří domov možnost využití samostatného bydlení v rámci vlastního chráněného bydlení a to včetně možnosti na život v partnerském heterosexuálním vztahu.

Spolu v domácnosti

V rámci poskytovaného systému sociální péče domov úzce spolupracuje se Základní školou v Žebráku, kam klienti s odpovídajícím věkovým rozpětím dojíždějí za speciálním vzděláváním. Vedle této vzdělávací externí činnosti domov zajišťuje vlastní formu vzdělávání a upevňování získaných vědomostí a dovedností v rámci „trivia“, pomocných, rehabilitačních či praktických tříd, na které navazuje rozsáhlá zájmová činnost. Klienti mají možnost využívat celodenní provoz počítačové herny s přístupem na internet, pro sportovní vyžití je k dispozici sportovní vybavení pro letní či zimní sporty a sportování ve vlastních tělocvičnách. Vzhledem k věku klientů je o tyto aktivity z jejich strany aktivní a spontální zájem.

Sportovní akce

Na rozsáhlou činnost zdravotně rehabilitačního provozu navazuje počet pořádaných rehabilitačních či rekondičních pobytů, které domov podle zájmu a finančních možností klientů či domova celoročně zajišťuje jak v České republice, tak i v přímořských či horských destinací okolních států.

Na rotopedu

V rámci podpůrných služeb domov nabízí možnost nácviku osobní asistence, činnost sportovního klubu, celkového poradenství v rámci sociálních a zdravotně rehabilitačních služeb pro své klienty, jejich rodiče i osoby mimo domov. Pro klienty domov vytváří po dohodě s nimi či jejich opatrovníky individuální ekonomický servis, včetně zajišťování individuálních nákupů oblečení, obutí a dalšího vybavení. V rámci doplňkové činnosti domov zajišťuje vlastními prostředky autobusovou či mikrobusovou přepravu klientů. Pro podporu své ekonomické stability hospodaření domov nabízí možnosti v rámci propagačních a inzertních služeb.

Kreslení Bazén

Aktuality

Prosinec 2018

  • 5.12. plavecké závody – Strakonice
  • 5.12. vánoční trhy – Beroun
  • 13.12. naše vánoční posezení s programem
  • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
  • 24.12. Štědrý den u nás
  • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »