Postup při přijímání žádostí o přijetí

Co předchází sepsání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb:

 1. Klient, či jeho opatrovník využije možnost jemu dostupných informací pro řešení své situace (doporučení, internet, sociální pracovník, sociální referát příslušného úřadu, osobní kontakt, …).
 2. Následuje vyhodnocení získaných informací a stanovení postupu (klient či jeho opatrovník si vybírá z nabídky poskytovatelů sociálních služeb, na místě se seznamuje se zařízením, jeho škálou poskytovaných služeb, jeho vybavením a nabízenými formami péče, …).
 3. Při výběru nejvhodnějšího zařízení si převezme metodický postup při zajišťování podání vlastní přihlášky do zařízení, domov metodicky pomáhá při zajišťování potřebných dokumentů a vyplňování žádosti o přijetí.
 4. Spolu se Žádostí o přijetí je předložena Zdravotní zpráva od ošetřujícího lékaře (obvodní lékař či pediatr, neurolog, psychiatr) a zařízení dále předává informační materiály – doporučované vybavení pro pobyt v zařízení, pro opatrovníky je předložen Souhlas s poskytnutím nutné a neodkladné zdravotní péče.
 5. S touto dokumentací je předložen poslední výměr přiznaného invalidního důchodu, fotokopie rodného listu, očkovací průkaz, průkaz Zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.
 6. Poskytovatel sociální služby provádí úvodní diagnostické vyšetření a posouzení vhodnosti žadatele pro daný typ zařízení.
 7. V případě kladného výsledku vyšetření a volné kapacity v konkrétním zařízení je sepsána smlouva o poskytnutí sociálních služeb, která obsahuje mimo jiné kalkulaci nákladů na stravování, ubytování a další poskytované služby či fakultativní služby a určené požadované formy pobytu.
 8. Na základě uzavřené smlouvy je stanoven termín nástupu a potvrzena požadovaná forma poskytování sociálních služeb.
 9. Ve spolupráci s klientem či jeho případným opatrovníkem provedou interní odborníci poskytovatele (pedagog, speciální pedagog, pracovník v soc. službách, spolupracující odborní lékaři) vypracování osobnostního profilu – individuálního plánu, pro upřesnění požadovaných či potřebných sociálních služeb.
 10. Zkušební doba – součástí smlouvy je stanovení zkušební doby pro pobyt v zařízení, zpravidla v délce 3 měsíců, po jejím uplynutí se oboustranně posuzuje možnost uzavření smlouvy bez časového ohraničení.
Naši klienti společně

Aktuality

Květen 2018

 • 7.-11.5. Jarní pobyt na Karkůlce
 • 16.5. Návštěva ZOO Praha
 • 16.5. Výlet vlakem do Máslovic
 • 17.5. Výlet na zříceninu Vrškamýk
 • 22.5. Půjdeme do Háje
 • 23.5. výlet na Kozel
 • 23.5. Výlet vlakem za dětstvím
 • 23.5. Na minigolf do Všeradic
 • 24.5. Návštěva minizoo Zvířátkov
 • 30.5. Den dětí u dělostřelců
 • 30.5. Výlet na zámek Zbiroh
 • 31.5. Výlet na hrad Křivoklát
 • Do konce měsíce
  • multikino Olympie Plzeň

Červen 2018

 • 5.6. Výlet na Hradiště Kotýz
 • 6.6. Výlet za dorty do Mníšku
 • 13.6. Výlet do Prokopského údolí
 • 14.6. Letní hry u nás
  setkání s rodiči a opatrovníky
 • 20.6. Výlet do Chlumce
 • 26.6 Výlet do Prahy za Werichem
 • 26.6. Výlet do ZeměRáje
 • 28.6. Výlet za rozhledy z Máminky
 • Do konce měsíce
  • multikino Olympie Plzeň
  • jdeme na Plešivec
  • A sušení sena….
všechny novinky »