Domov Lochovice
Domov Lochovice
Domov Lochovice
zřizovatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice je příspěvková organizace, kterou zřizuje Magistrát hl.m. Prahy pro poskytování sociálních služeb.
Posláním naší organizace je poskytovat takový rozsah sociálních služeb, který podporuje běžný způsob života u osob s mentálním postižením, a navázat tak na historické zaměření domova.

 

Naše cílová skupina jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a dalších potřeb.

 

Aktuální měsíční plán

Všem přátelům a známým, kamarádům i návštěvám, že chvilku před štědrovečerní oslavou dotlouklo srdíčko našeho kamaráda, pana Josefa Vimmera, který spokojeně i v radosti velkou řadu let žil obklopen svými nejbližšími v Domově Lochovice.