Historie

Městečko Lochovice patří k nejstarším sídlištím na Podbrdsku ve středních Čechách. Leží na železniční trati Zdice - Protivín a vychází odtud místní železniční trať Lochovice – Zadní Třebáň. V městečku protéká říčka Litavka, která se následně v Berouně vlévá do Berounky. V obci bývaly, dnes již skoro zapomenuté, lázně s léčivou vodou, jejichž pramen se dosud nachází vedle kapličky v areálu stávajícího Domova a týdenního stacionáře Lochovice.
 

1757–1758
Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii.
1850
Další majitelé v polovině 19. století postavili na tomto místě dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků.
1914
Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu. Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě.
1938
Tato dražba ale umožnila další život lázeňského areálu, kdy zde v roce 1938 zahájil provoz pražský Jedličkův ústav. V objektu lázní se provedlo mnoho potřebných úprav a následně sem ústav umístil část svých chovanců z Prahy s tělesným postižením. Patron ústavu – prof. MUDr. Rudolf Jedlička – znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní pozemky a opětovně založil anglický zámecký park s rozmanitými druhy rostlin a stromů.
1965
V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenoval na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stal Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století konečně došlo k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně změnily ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů. Dále vzniklo zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádáním a poskytovanými druhy terapie tak trochu předběhl dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních, stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené.
2007
Od počátku roku 2007 se stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenoval na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice.