Kontakt

Adresa a kontakt

Adresa:
Lochovice, Lochovice 222, 267 23 Lochovice

IČ: 70879567
Bankovní spojení:
PPF Banka Praha, č.ú. 2001450002/6000
Tel./fax: +420 311 516 194
pracovní doba telefonní ústředny je
pondělí-pátek od 6.30 do 15.00 hodin.

Email: domov@dzp-lochovice.cz
Návštěvní doba:
Návštěvní doba a hodiny nejsou stanoveny a po
předcházející dohodě je možná návštěva klientů
každodenně od 8.00 do 18.00 hodin.
 
 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Sociální úsek

Sociální úsek zajišťuje celkovou sociální agendu, výchovně vzdělávací, zdravotně rehabilitační a sociální činnosti, činnost chráněných dílen a provozních pracovišť, zájmové sportovní, pracovní, estetické činnosti, práce zoofarmy a hipoterapie, činnost sportovního klubu, celkové sociální poradenství pro klienty, jejich rodiče.

Provozně ekonomický úsek

Provozně ekonomický úsek zajišťuje celkovou hospodářsko ekonomickou agendu domova, stravovací služby, údržbářské, topičské práce, bytové hospodářství, protipožární ochranu, bezpečnost práce, investiční činnosti, areálové práce a energetické hospodářství. Autobusová přeprava pro potřeby klientů a domova.

Návštěvní doba

Návštěvní doba a hodiny nejsou stanoveny a po předcházející dohodě je možná návštěva klientů každodenně od 8.00 do 18.00 hodin.
Návštěvy jsou povinny dodržovat ustanovení Vnitřního a ubytovacího řádu ústavu.

Kontaktní osoby

ředitel domova
Mgr. Jaroslav Křivánek
Sociální úsek
Jiřina Podskalská
Provozně ekonomický úsek
Svatopluk Lád