Personální zajištění

V Domově pracuje 38 zaměstnanců, kteří se starají o 50 umístěných klientů v rámci týdenní a stálé celoroční péče, včetně zajišťování podmínek pro samostatné startovací bydlení vybraných klientů a provoz dílen klientů.
 
Domov Lochovice řídí ředitel, který je jeho statutárním orgánem a je jmenován Zastupitelstvem Hlavního města Prahy.

Činnost organizace je rozdělena do práce dvou úseků, které jsou řízeny vedoucími těchto úseků a zároveň zástupci ředitele. Statutárním zástupcem ředitele je vedoucí sociálního úseku.

Provozně ekonomický úsek

Skládá se z ekonomického a provozního oddělení.
 

Počet zaměstnanců provozně ekonomického úseku

 • 1 vedoucí úseku
 • 2 osoby na pozici ekonomka, hospodářka
 • 2 osoby na pozici topič, údržbář, řidič

Sociální úsek

Skládá se z výchovného, sociálního, zdravotně rehabilitačního, chráněných dílen (truhlářská, keramická, rukodělná, zoofarma) a provozních pracovišť (prádelna, žehlírna, úklid, strava).
 

Počet zaměstnanců sociálního úseku

 • 1 vedoucí úseku
 • 26 pracovníků v sociálních službách
 • 4 všeobecné sestry
 • 1 ústavní lékařka

Externí spolupracovníci

Mimo evidenční stav přímého počtu zaměstnanců u nás působí odborní lékaři z oblastí:

 • psychologe
 • psychiatrie
 • všeobecného lékařství
 • rehabilitačního lékařství