Personální zajištění

V Domově pracuje 38 zaměstnanců, kteří se starají o 50 umístěných klientů v rámci týdenní a stálé celoroční péče, včetně zajišťování podmínek pro samostatné startovací bydlení vybraných klientů a provoz dílen klientů.
 
Domov Lochovice řídí ředitel, který je jeho statutárním orgánem a je jmenován Zastupitelstvem Hlavního města Prahy.

Činnost organizace je rozdělena do práce dvou úseků, které jsou řízeny vedoucími těchto úseků a zároveň zástupci ředitele. Statutárním zástupcem ředitele je vedoucí sociálního úseku.

Provozně ekonomický úsek

Skládá se z ekonomického a provozního oddělení.
 

Počet zaměstnanců provozně ekonomického úseku

 • 1 vedoucí úseku
 • 3 osoby na pozici účetní, ekonomka a hospodářka pro stravovací provoz
 • 1 osoba v pozici kuchař/kuchařka pro stravovací provoz
 • 2 osoby na pozici topič, údržbář, řidič

Sociální úsek

V rámci problematiky přímé péče jsou zde zastoupeny činnosti sociální péče, zdravotně ošetřovatelské a rehabilitační péče, výchovně vzdělávací aktivity a zájmové či aktivizační terapie. Dále sem patří činnosti chráněných dílen a jednotlivých provozních pracovišť pro nácvik a upevňování pracovních návyků jednotlivých klientů (údržba, kotelna, úklid, prádelna a žehlírna, péče o zvířata či areál a stravování).

Počet zaměstnanců sociálního úseku

 • 1 vedoucí úseku
 • 28 pracovníků v sociálních službách - výkon základní nepedagogické činnosti a přímé péče
 • 4 všeobecné zdravotní sestry
 • 1 ústavní lékařka
 • Ředitel Domova Lochovice - do přímé návaznosti na práci ředitele Domova patří i výkon práce sociálního pracovníka, vykonávající či koordinující základní problematiku sociální agendy klientů a celkové problematiky sociální dokumentace Domova.

Externí spolupracovníci

Mimo evidenční stav přímého počtu zaměstnanců u nás působí odborní lékaři z oblastí:

 • psychologe
 • psychiatrie
 • všeobecného lékařství
 • rehabilitačního lékařství