Základní činnosti poskytované služby

Výčet základních činností poskytované sociální služby je dán zákonem č.108/2006 Sb., který stanovuje základní okruh sociálních činností, které se v zařízeních pro zdravotně postižené realizují.

Společně u svačiny Opékání buřtů

Druh a forma služeb

Základní rozsah služeb

Domov Lochovice v souladu se zákonem č.108 / 2006 Sb., poskytuje služby sociální péče v rozsahu pobytových služeb s převážně stálým celoročním a týdenním provozem. V rámci těchto služeb podle požadavku zajišťujeme či spoluzajišťujeme s uživatelem:

 • poskytnutí ubytování v jedno až trojlůžkových pokojích
 • poskytnutí celodenního stravování v rozsahu předem domluvené hodnoty stravovacích nákladů
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při každodenním zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím v regionu
 • velký rozsah možností a nabídek v rámci výchovných, vzdělávacích, aktivizačních či rehabilitačních činností, případné sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Vzhledem k právnímu postavení většiny stávajících uživatelů, je pro nás důležité, aby tyto služby jsme zajišťovali ve spolupráci a v kontaktu se stávajícími zákonnými zástupci uživatelů služeb.

Další služby

Fakultativní služby, individuálně vybrané uživatelem - klientem.

Domov Lochovice dále nabízí pro uživatele služeb možnost individuálního ekonomického servisu, který obsahuje pomoc či dopomoc při zvládání ekonomických náležitostí v souvislosti s poukazování finančních prostředků v rámci sociálních dávek (invalidní důchod, příspěvek na péči, atd.) s úhradou nákladů za čerpané služby, nakupování oblečení, obutí a dalších potřeb podle osobní představy uživatele.

V rámci systému fakultativních služeb dále nabízí velký rozsah možných poskytnutých služeb a to od poskytnutí rehabilitačních terapií ve vlastním zařízení, dále pomoc při doprovodu klientů na cestách do zařízení a zpět k rodičům, či na zdravotní ošetření, kadeřnické služby, pedikůra, herna výpočetní techniky, zapůjčování sportovního nebo rehabilitačního vybavení, zapůjčování televizí, PC a další techniky, hipoterapie, rehabilitační terapie podle doporučení odborných lékařů, doprovod klientů na sportovní či kulturní akce, pomoc při zprostředkování pracovních činností mimo areál u externích firem až po zajištění cestování a individuální či skupinové dopravy podle zájmu uživatelů.

Rozsah fakultativních služeb je přiložen k vypracovávané Smlouvě o poskytnutí sociálních služeb, uzavírané s každým zájemcem – uživatelem.

Zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím veřejného zdravotnického systému: praktický lékař, obvodní lékař, dětský lékař, psychiatr, neurolog, rehabilitační lékař, psycholog a případní další specialisté. Pro problematiku preventivní zdravotní péče je zajištěn smluvní vztah na úrovni závodního ústavního lékaře.

Vrh koulí Lázeň

Aktuality

Květen 2018

 • 7.-11.5. Jarní pobyt na Karkůlce
 • 16.5. Návštěva ZOO Praha
 • 16.5. Výlet vlakem do Máslovic
 • 17.5. Výlet na zříceninu Vrškamýk
 • 22.5. Půjdeme do Háje
 • 23.5. výlet na Kozel
 • 23.5. Výlet vlakem za dětstvím
 • 23.5. Na minigolf do Všeradic
 • 24.5. Návštěva minizoo Zvířátkov
 • 30.5. Den dětí u dělostřelců
 • 30.5. Výlet na zámek Zbiroh
 • 31.5. Výlet na hrad Křivoklát
 • Do konce měsíce
  • multikino Olympie Plzeň

Červen 2018

 • 5.6. Výlet na Hradiště Kotýz
 • 6.6. Výlet za dorty do Mníšku
 • 13.6. Výlet do Prokopského údolí
 • 14.6. Letní hry u nás
  setkání s rodiči a opatrovníky
 • 20.6. Výlet do Chlumce
 • 26.6 Výlet do Prahy za Werichem
 • 26.6. Výlet do ZeměRáje
 • 28.6. Výlet za rozhledy z Máminky
 • Do konce měsíce
  • multikino Olympie Plzeň
  • jdeme na Plešivec
  • A sušení sena….
všechny novinky »